Habibi Habibi Arabi Kumari – Sandun Perera

00:00

Divyanganavi Surupi Deha Vilasi Muwage Sina Wagei Dewatha Eli... Kaviyo Mulavi Aye Liyayi Shila Gee Oba Chithrayakdo Arabi Kumari... Habi Bi Habi Bi Salama Malekkam

Scroll to Top